Razvoj magistarskog rada tvrtke

Trudnoæa, sretna dostava i naknadno odgajanje djeteta najbolji su trenutci svake osobe. Buduæe majke ¾eljno oèekuju dan kad èuju otkucaje srca fetusa. Onda im je znak da razvoj djeteta ide u zanimljivom smjeru i na divan naèin ih èini svjesnima da nose na¹eg voljenog potomka pod srcem. Drage buduæe majke, nemojte biti pod stresom ako tijekom prvog ultrazvuka lijeènik nije èuo otkucaje va¹eg djeteta. U ranim fazama fetalnog razvoja, promjene su vrlo jednostavne, praktièno iz dana u dan, a prvi otkucaji srca mogu se èuti veæ 21. dana trudnoæe.

Na poèetku djetetovo srce ne nalikuje organu koji nam je poznat. U ranim stadijima fetalnog razvoja, posljednji je samo vrsta cijevi koja pumpa krv. U meðuvremenu, oko 14. tjedna trudnoæe, bebino srce æe biti veliko na kraju (svih 6 mm, ¹to æe mu biti dopu¹teno vidjeti u potrazi za ultrazvukom. Na¾alost, uvijek æe biti premala da bi se procijenio njezin dobar razvoj. Za procjenu razvoja djetetovog srca, bit æe potrebno èekati do 20. tjedna trudnoæe kada srce neroðenog djeteta dosegne velièinu od 20 mm.

https://neoproduct.eu/hr/detoxic-izuzetno-ucinkovita-moc-ciscenja-od-parazita/

Kada je u pitanju slu¹anje otkucaja srca, to æe biti moguæe veæ oko 11. tjedna trudnoæe, i to samo uz pomoæ specijalizirane opreme koja je u procesu transformacije protoka krvi u zvuk. I pravilan otkucaj srca, uz odr¾avanje stetoskopa, moguæ je tek nakon prelaska 18. tjedna trudnoæe. Vrijedi èekati trenutni period - nikada neæete zaboraviti prvi otkucaj na¹eg buduæeg djeteta.

Tijekom cijele trudnoæe, fetalna krv nije dospjela u pluæa djeteta. Tada je postojao znak za stalno tijelo djeteta, da je sve vi¹e vremena za pojedinaèno disanje, treba se usredotoèiti na odgovarajuæi razvoj organa. Tako æe se djetetovo srce razviti u zbroju poroðaja u vrijeme isporuke. Od tada æe slu¹anje fetalnog otkucaja srca biti prosjeèno u svakom trenutku. Sve ¹to trebate uèiniti je nje¾no staviti uho na djetetova prsa.