Ginekolog u poznanu

Ginekologija stalno napreduje. Postoje jo¹ razlièitiji tretmani za ispitivanje ljudskog tijela. Sve manje invazivna i jo¹ toènija. Ozbiljan problem kod seksualno zlostavljanih ¾ena je rak grliæa maternice, koji je u ranoj fazi lokalizacije apsolutno izljeèiv.

Meðutim, ako primijetite uznemirujuæe simptome koji mogu biti posljedica takve bolesti, odmah se prijavite specijalistu na kolposkopu kako biste iskljuèili bolest. Posljedica nedostatka ozbiljnosti kod simptoma je vjerojatno uklanjanje maternice.

Takvo ispitivanje provodi se pomoæu kolposkopa. Ni¹ta drugo osim mikroskopa s spekulumom. Spektulum je umetnut u vaginu s dobrim sredstvom za provjeru pH vagine. Ovaj mikroskop æe postiæi trodimenzionalni efekt, a dodatno æe poveæati izgled i do deset puta, tako da ginekolog mo¾e dobro pregledati vaginalni i cervikalni zid kako bi savjesno procijenio postoje li promjene. Trebao bi se pripremiti za potragu. Ginekolog vjerojatno uputiti pacijenta kako se pona¹ati prije testa. Prije svega, treba se osloboditi seksualnih kontakata i ginekolo¹kih pregleda tjedan dana prije planiranog pregleda.

®ena dobiva kolposkop, obièno stoji na profesionalnoj ginekolo¹koj stolici. Takav pregled obièno traje nekoliko do nekoliko minuta. Ako su uèinci uznemirujuæe onda ginekolog, mo¾e naruèiti uklanjanje uterine dio, onda potreba æe biti zaustavljen do takvog stupnja od bilo koje fizièke aktivnosti, jer æe biti bogat osjeæati vrlo te¹ka nelagoda. U sluèaju ovog ureðaja i ergonomski parametri su va¾ni, jer postoji radni alat.